Pacienta iemaksas

Samaksu par valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem veido valsts piešķirtā finansējuma daļa un pacienta apmaksātā daļa jeb pacienta iemaksa, kuras apmērs noteikts saskaņā ar Noteikumu Nr.1529 4.pielikumu un5.pielikumu.

Pacienta iemaksas valsts apmaksātajiem pakalpojumiem:

VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMS PIEZĪMES PACIENTA IEMAKSA, EUR
ĀRSTA APMEKLĒJUMS
Ģimenes ārsta apmeklējums Arī dežūrārsta apmeklējums 1,42
Ārsta speciālista apmeklējums Piemēram: ginekologs; endokrinologs; ķirurgs 4,27
DIAGNOSTISKIE IZMEKLĒJUMI
Elektrokardiogrāfiskie izmeklējumi Piemēram: elektrokardiogramma 1,42
Ultrasonogrāfiskie izmeklējumi Piemēram: doplerogrāfija; duplex skenēšana 4,27
Funkcionālie kuņģa – zarnu trakta izmeklējumi Piemēram: pH-metrija; manometrija 4,27
Sirds neinvazīvie funkcionālie izmeklējumi Piemēram: ehokardiogrāfija; veloergometrijas slodzes tests 4,27
Galvas un ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu funkcionālie izmeklējumi Piemēram: vēnu funkcionālā stāvokļa novērtēšana 4,27
Neiroelektrofizioloģiskie izmeklējumi Piemēram: elektroencefalogrāfija; elektromiogrāfija 4,27
Radionuklīdā diagnostika Piemēram: scintigrāfija 4,27
Endoskopiskie izmeklējumi Piemēram: gastroskopija; rektoskopija; bronhoskopija 7,11
Rentgenoloģiskie izmeklējumi Bez kontrastvielasAr kontrastvielu 2,859,96
Datortomogrāfiskie izmeklējumi Bez kontrastvielasAr kontrastvielu 14,2321,34
Magnētiskā rezonanse Bez kontrastvielasAr kontrastvielu 28,4635,57
ĀRSTĒŠANĀS SLIMNĪCĀ
Ārstēšanās dienas stacionārā (par katru dienu) Dienas stacionārs  7,11
Ārstēšanās diennakts stacionārā (par katru dienu, sākot ar otro dienu) Diennakts stacionārs, medicīniskā rehabilitācija diennakts stacionārāĀrstēšanās aprūpes slimnīcās un slimnīcu aprūpes nodaļāsĀrstēšanās ar onkoloģiskām vai onkohematoloģiskām saslimšanām, no alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības 10
7,117,11
OPERĀCIJAS
Operācija ambulatori vai dienas stacionārā  Maksājums jāveic par katru operāciju 4,27
Operācija diennakts stacionārā Līdzmaksājums par visām vienā stacionēšanās reizē veiktajām operācijām 31

 

Kas vēl jāzina par pacienta iemaksām?

 • kopējā pacienta iemaksu summa par vienu pacienta ārstēšanās gadījumu slimnīcā nedrīkst pārsniegt 355,72 eiro;
 • pacienta iemaksu kopējā summa vienā kalendārā gada laikā nevar pārsniegt 569.15 eiro;
 • pacientu iemaksu kopsummā tiek ņemtas vērā veiktās pacienta iemaksas veselības centros, ārstu praksēs, slimnīcās. Derīgi ir tikai tie maksājuma dokumenti (čeki vai stingrās uzskaites kvītis), kuros uzrādīts, ka veikta „pacienta iemaksa” par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu;
 • ārstniecības iestādē no pacienta var iekasēt līdzmaksājumu ne vairāk kā 31 eiro apmērā par vienā stacionēšanas reizē operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām manipulācijām;
 • pacients par slimnīcā saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem var norēķināties 15 dienu laikā vai vēlāk, ja ir panākta rakstiska vienošanās ar attiecīgo ārstniecības iestādi;
 • saņemot valsts apmaksātu ārstēšanu, neviens maksājums, izņemot pacienta iemaksu un līdzmaksājumu, nevar būt obligāts.

Iedzīvotāju grupas, kuras ir atbrīvotas no pacientu iemaksām:

 • bērni vecumā līdz 18 gadiem;
 • grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu, kā arī grūtniecības norisi;
 • politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas;
 • pirmās grupa invalīdi;
 • tuberkulozes slimnieki un pacienti, kuriem veic izmeklējumus tuberkulozes noteikšanai;
 • psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;
 • pacienti, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;
 • pacienti, kuri saņem veselības aprūpes pakalpojumus Noteikumu Nr.1529. 6.pielikumā minēto infekcijas slimību gadījumos;
 • iedzīvotāji, kuriem neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes;
 • orgānu donori;
 • pacienti, saņemot ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos;
 • pacienti, kuri saņem paliatīvo un veselības aprūpi mājās;
 • trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;
 • valsts sociālās aprūpes centru un pašvaldību pansionātu (centru) aprūpē esošie iedzīvotāji;
 • visi iedzīvotāji, kuriem veic profilaktiskās apskates un izmeklējumus (bērnu profilaktiskā veselības aprūpe, vēža profilakse) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • visi iedzīvotāji, kuriem veic vakcināciju vakcinācijas kalendāra ietvaros, pasīvo imūnterapiju, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši noteikumiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;
 • ja viena kalendārā gada laikā veiktās pacientu iemaksas sasniegušas 569.15 eiro un pacients, uzrādot maksājumus apliecinošus dokumentus, ir saņēmis atbrīvojumu kādā no Nacionālā veselības dienesta teritoriālajām nodaļām.

 

(information of National Health Service of the Republic of Latvia, http://www.vmnvd.gov.lv)
(Latvijas Republikas Nacionālā veselības dienesta informācija, http://www.vmnvd.gov.lv)
(информация Национальной службой здравоохранения Латвийской Республики, http://www.vmnvd.gov.lv)