EKPI Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLB-2-264 „Pārrobežu pacients” apvienotās darba grupas sēde

FOTO-03062015

Tuvojas nobeigumam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts Nr. LLB-2-264 „Apstākļu nodrošināšana pārrobežu primāro medicīnisko pakalpojumu pieejamībai Daugavpils novada un Braslavas rajona teritorijā” (projekta saīsinātais nosaukums – „Pārrobežu pacients”), kuru Daugavpils novada dome realizē sadarbībā ar Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļu un Braslavas centrālo rajona slimnīcu (Baltkrievija). 2015.gada 3.jūnija […]

Seminārā Braslavā pārrunāja projekta gaitu un plānoja turpmāko sadarbību

kopbilde 079

Trešdien, 17.septembrī, Braslavas centrālajā rajona slimnīcā (Braslava, Baltkrievija) notika benčmārkinga seminārs „Primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana Latvijas-Baltkrievijas pierobežas teritorijā: Iepazīt. Salīdzināt. Apvienoties, lai uzlabotu”. Šis seminārs tika rīkots EKPI Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Apstākļu nodrošināšana pārrobežu primāro medicīnisko pakalpojumu pieejamībai Daugavpils novada un Braslavas rajona teritorijā” (Nr.LLB-2-264) ietvaros. Projekta partneri: Daugavpils novada dome, Braslavas centrālā rajona slimnīca, Latvijas Republikas Nacionālās veselības dienests (asociētais partneris).